La Xarxa pels Drets Socials del Vallès Oriental contra el TTIP

Destapem el TTIP

[Què és el TTIP? Aquí en pots saber més: http://esquerda.org/2015/02/apunts-sobre-el-tractat-transatlantic-de-lliure-comerc-i-inversions-ttip/]

El passat 6 de maig al parlament espanyol, el PP juntament amb el PSOE, UPyD, CIU i el PNV varen votar en contra de fer un referèndum sobre l’anomenada Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió (en anglès, TTIP). Aquest acord, cuinat en secret, pretén liberalitzar completament l’espai econòmic comú i amenaça la poca sobirania que com a poble ens queda davant el poder de les corporacions multinacionals.

Les reunions entre les elits econòmiques europees i nord-americanes són secretes i els documents de treball no seran públics fins d’aquí 30 anys. Hi participen activament diferents ‘lobbys’ i es manté al marge a la societat civil i fins i tot als diputats i diputades del Parlament Europeu.

El principal element d’homogenització entre els EUA i la UE es concreta en l’eliminació dels Obstacles Tècnics al Comerç. Això inclou la legislació relacionada amb:

- Estàndards i requisits de testatge, certificació i etiquetatge de productes.

- Mesures sanitàries i fito-sanitàries i salut animal i vegetal.

- Regulacions en relació a béns i serveis.

La regulació d’aquests tres àmbits inclou, entre d’altres, les regulacions sobre canvi climàtic com ara els límits a les emissions de carboni; sobre transgènics i de productes càrnics amb hormones; en matèria laboral com per exemple el màxim d’hores treballades setmanalment. Així doncs, si algun país volgués legislar de manera més estricta alguna d’aquestes qüestions, no ho podria fer, ja que una iniciativa d’aquest tipus seria entesa com a Obstacle Tècnic al Comerç.

El tractat del TTIP també inclou l’Arbitratge de Diferències Estat-Inversor (ISDS en anglès), instrument que permet que les multinacionals posin demandes contra les decisions dels estats.

En la mateixa direcció es planteja eliminar les possibles barreres no aranzelàries, com ara l’eliminació de normes i regulacions estatals que limiten els beneficis potencials de les empreses multinacionals. I per últim, permetria obrir el sector dels serveis públics i la contractació pública a les empreses multinacionals.

Tot plegat, conegut gràcies a filtracions casuals, és una acceleració radical del neoliberalisme imperant, precisament enmig d’un cruenta crisi econòmica, política, ecològica i social que reforça el patriarcat i les relacions d’explotació; i que ens agafa en moments de desorientació i sensació parcial de derrota. El TTIP promet més cadenes per a tothom, per a uns pobles que haurem de reaccionar si no volem ser marionetes de multinacionals. Per això, és important mostrar-hi el nostre rebuig i lluitar als carrers, als llocs de treball i a les institucions per impedir la seva aprovació i aplicació. Cal reaccionar! Destapem el TTIP, aturem-lo!

Xarxa pels Drets Socials del Vallès Oriental

https://marxadretssocialsvo.wordpress.com

marxadretssocialsvo@gmail.com

***

Vídeo de la campanya d’Endavant OSAN contra el TTIP: